Ban Quản lý chợ Kim sơn

[ad_1]

Ban Quản lý chợ Kim sơn

Ban Quan ly cho Kim son
Mã Số Thuế: 2700226327
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Chợ kim sơn – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Vũ Xuân Vinh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Ban Quản lý chợ Kim sơn

Mã số thuế của Ban Quản lý chợ Kim sơn?

✓ Trả lời: 2700226327

Số điện thoại liên hệ Ban Quản lý chợ Kim sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Ban Quản lý chợ Kim sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Ban Quản lý chợ Kim sơn?

✓ Trả lời: Chợ kim sơn – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Ban Quản lý chợ Kim sơn là ai?

✓ Trả lời: Vũ Xuân Vinh

Ngành nghề chính của Ban Quản lý chợ Kim sơn?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]