Công Ty TNHH Cp Window

[ad_1]

Công Ty TNHH Cp Window

Cong Ty TNHH Cp Window
Mã Số Thuế: 2700952791
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 84 phố Bình Khang, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 25-04-2023

Ngày bắt đầu hoạt động: 25-04-2023

Năm tài chính: 2023
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hữu
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cp Window

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cp Window?

✓ Trả lời: 2700952791

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cp Window?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cp Window chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cp Window?

✓ Trả lời: Số 84 phố Bình Khang, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Cp Window là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Hữu

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cp Window?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]