Đội thi hành án Huyện Kim sơn

[ad_1]

Đội thi hành án Huyện Kim sơn

Doi thi hanh an Huyen Kim son
Mã Số Thuế: 2700226334
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: UBND Huyện Kim sơn – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1998
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Vũ Tiến Tuấn
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Đội thi hành án Huyện Kim sơn

Mã số thuế của Đội thi hành án Huyện Kim sơn?

✓ Trả lời: 2700226334

Số điện thoại liên hệ Đội thi hành án Huyện Kim sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Đội thi hành án Huyện Kim sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Đội thi hành án Huyện Kim sơn?

✓ Trả lời: UBND Huyện Kim sơn – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Đội thi hành án Huyện Kim sơn là ai?

✓ Trả lời: Vũ Tiến Tuấn

Ngành nghề chính của Đội thi hành án Huyện Kim sơn?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]