Phòng tư pháp Huyện Kim Sơn

[ad_1]

Phòng tư pháp Huyện Kim Sơn

Phong tu phap Huyen Kim Son
Mã Số Thuế: 2700226302
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: UBND Huyện Kim Sơn – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Ngô Văn Đoàn
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Phòng tư pháp Huyện Kim Sơn

Mã số thuế của Phòng tư pháp Huyện Kim Sơn?

✓ Trả lời: 2700226302

Số điện thoại liên hệ Phòng tư pháp Huyện Kim Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng tư pháp Huyện Kim Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng tư pháp Huyện Kim Sơn?

✓ Trả lời: UBND Huyện Kim Sơn – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Phòng tư pháp Huyện Kim Sơn là ai?

✓ Trả lời: Ngô Văn Đoàn

Ngành nghề chính của Phòng tư pháp Huyện Kim Sơn?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]