UBND xã Tân thành

[ad_1]

UBND xã Tân thành

UBND xa Tan thanh
Mã Số Thuế: 2700226599
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã Tân thành – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Vũ Công Văn
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Tân thành

Mã số thuế của UBND xã Tân thành?

✓ Trả lời: 2700226599

Số điện thoại liên hệ UBND xã Tân thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Tân thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Tân thành?

✓ Trả lời: xã Tân thành – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Tân thành là ai?

✓ Trả lời: Vũ Công Văn

Ngành nghề chính của UBND xã Tân thành?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]