UBND xã Yên Mật

[ad_1]

UBND xã Yên Mật

UBND xa Yen Mat
Mã Số Thuế: 2700226380
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã Yên Mật – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Phạm Quang Đạo
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Yên Mật

Mã số thuế của UBND xã Yên Mật?

✓ Trả lời: 2700226380

Số điện thoại liên hệ UBND xã Yên Mật?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Yên Mật chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Yên Mật?

✓ Trả lời: xã Yên Mật – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Yên Mật là ai?

✓ Trả lời: Phạm Quang Đạo

Ngành nghề chính của UBND xã Yên Mật?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]