UBND xã Kim hải

[ad_1]

UBND xã Kim hải

UBND xa Kim hai
Mã Số Thuế: 2700226542
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã Kim hải – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Lê Văn Luyện
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Kim hải

Mã số thuế của UBND xã Kim hải?

✓ Trả lời: 2700226542

Số điện thoại liên hệ UBND xã Kim hải?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Kim hải chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Kim hải?

✓ Trả lời: xã Kim hải – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Kim hải là ai?

✓ Trả lời: Lê Văn Luyện

Ngành nghề chính của UBND xã Kim hải?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]