UBND xã Yên lộc

[ad_1]

UBND xã Yên lộc

UBND xa Yen loc
Mã Số Thuế: 2700226535
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã Yên lộc – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đinh công Hanh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Yên lộc

Mã số thuế của UBND xã Yên lộc?

✓ Trả lời: 2700226535

Số điện thoại liên hệ UBND xã Yên lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Yên lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Yên lộc?

✓ Trả lời: xã Yên lộc – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Yên lộc là ai?

✓ Trả lời: Đinh công Hanh

Ngành nghề chính của UBND xã Yên lộc?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]