Trạm chế biến & KD than Ninh bình – CTCB & KD than Thanh hoá

[ad_1]

Trạm chế biến & KD than Ninh bình – CTCB & KD than Thanh hoá

Tiếng Anh:

Trạm than Thanh hoá

Tram che bien & KD than Ninh binh – CTCB & KD than Thanh hoa
Mã Số Thuế: 0100100689-035
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Hoàng diệu – Thanh bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 25-06-1996
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1997
Tổng số nhân viên trong công ty: 4
Năm tài chính: 1996
Người đại diện pháp luật: Phạm Trọng Đán
Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới Trạm chế biến & KD than Ninh bình – CTCB & KD than Thanh hoá

Mã số thuế của Trạm chế biến & KD than Ninh bình – CTCB & KD than Thanh hoá?

✓ Trả lời: 0100100689-035

Số điện thoại liên hệ Trạm chế biến & KD than Ninh bình – CTCB & KD than Thanh hoá?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trạm chế biến & KD than Ninh bình – CTCB & KD than Thanh hoá chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trạm chế biến & KD than Ninh bình – CTCB & KD than Thanh hoá?

✓ Trả lời: Đường Hoàng diệu – Thanh bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Trạm chế biến & KD than Ninh bình – CTCB & KD than Thanh hoá là ai?

✓ Trả lời: Phạm Trọng Đán

Ngành nghề chính của Trạm chế biến & KD than Ninh bình – CTCB & KD than Thanh hoá?

✓ Trả lời: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

[ad_2]