Cửa hàng bán xe máy và DVụ do honda uỷ nhiệm tại Ninh Bình

[ad_1]

Cửa hàng bán xe máy và DVụ do honda uỷ nhiệm tại Ninh Bình

Cua hang ban xe may va DVu do honda uy nhiem tai Ninh Binh
Mã Số Thuế: 0100768081-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tầng 1 C.ty vận tải ô tô Ninh Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-02-1999
Tổng số nhân viên trong công ty: 9
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sâm
Ngành nghề chính: Đại lý, môi giới, đấu giá

Những câu hỏi liên quan tới Cửa hàng bán xe máy và DVụ do honda uỷ nhiệm tại Ninh Bình

Mã số thuế của Cửa hàng bán xe máy và DVụ do honda uỷ nhiệm tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: 0100768081-001

Số điện thoại liên hệ Cửa hàng bán xe máy và DVụ do honda uỷ nhiệm tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Cửa hàng bán xe máy và DVụ do honda uỷ nhiệm tại Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Cửa hàng bán xe máy và DVụ do honda uỷ nhiệm tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: Tầng 1 C.ty vận tải ô tô Ninh Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Cửa hàng bán xe máy và DVụ do honda uỷ nhiệm tại Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Sâm

Ngành nghề chính của Cửa hàng bán xe máy và DVụ do honda uỷ nhiệm tại Ninh Bình?

✓ Trả lời: Đại lý, môi giới, đấu giá

[ad_2]