Hợp tác xã vận tải Thuận phong – Gia Viễn

[ad_1]

Hợp tác xã vận tải Thuận phong – Gia Viễn

Hop tac xa van tai Thuan phong – Gia Vien
Mã Số Thuế: 2700260769
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn mới – Xã Gia tiến – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 15-03-1999
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Gia Viễn
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-05-1999
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 1999
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Quyền
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

Những câu hỏi liên quan tới Hợp tác xã vận tải Thuận phong – Gia Viễn

Mã số thuế của Hợp tác xã vận tải Thuận phong – Gia Viễn?

✓ Trả lời: 2700260769

Số điện thoại liên hệ Hợp tác xã vận tải Thuận phong – Gia Viễn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Hợp tác xã vận tải Thuận phong – Gia Viễn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã vận tải Thuận phong – Gia Viễn?

✓ Trả lời: Thôn mới – Xã Gia tiến – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của Hợp tác xã vận tải Thuận phong – Gia Viễn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Chí Quyền

Ngành nghề chính của Hợp tác xã vận tải Thuận phong – Gia Viễn?

✓ Trả lời: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

[ad_2]