Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Yên Khánh – Ninh Bình

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Yên Khánh – Ninh Bình

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Tap Doan Hoa Sen Tai Yen Khanh – Ninh Binh
Mã Số Thuế: 3700381324-161
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Quốc lộ 10 – Xã Khánh An – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 10-10-2014
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-10-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 14
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Lại Trung Kiên Đào Anh Hùng
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Yên Khánh – Ninh Bình

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Yên Khánh – Ninh Bình?

✓ Trả lời: 3700381324-161

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Yên Khánh – Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Yên Khánh – Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Yên Khánh – Ninh Bình?

✓ Trả lời: Quốc lộ 10 – Xã Khánh An – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Yên Khánh – Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Lại Trung Kiên Đào Anh Hùng

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen Tại Yên Khánh – Ninh Bình?

✓ Trả lời: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

[ad_2]