Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Thủy Quang Vinh

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Thủy Quang Vinh

Doanh Nghiep Tu Nhan Van Tai Thuy Quang Vinh
Mã Số Thuế: 2700820241
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Quyết Thắng – Xã Xích Thổ – Huyện Nho quan – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 17-03-2016
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Nho quan
Ngày bắt đầu hoạt động: 16-03-2016
Tổng số nhân viên trong công ty: 12
Năm tài chính: 2016
Người đại diện pháp luật: Trần Văn Vinh
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Thủy Quang Vinh

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Thủy Quang Vinh?

✓ Trả lời: 2700820241

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Thủy Quang Vinh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Thủy Quang Vinh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Thủy Quang Vinh?

✓ Trả lời: Thôn Quyết Thắng – Xã Xích Thổ – Huyện Nho quan – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Thủy Quang Vinh là ai?

✓ Trả lời: Trần Văn Vinh

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Thủy Quang Vinh?

✓ Trả lời: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa

[ad_2]