Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thương Mại Khánh Toàn

[ad_1]

Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thương Mại Khánh Toàn

Cong Ty TNHH Xay Dung Van Tai Va Thuong Mai Khanh Toan
Mã Số Thuế: 2700820266
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường 4, Phố Khánh Bình – Phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 17-03-2016
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-03-2016
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 2016
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thọ
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thương Mại Khánh Toàn

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thương Mại Khánh Toàn?

✓ Trả lời: 2700820266

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thương Mại Khánh Toàn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thương Mại Khánh Toàn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thương Mại Khánh Toàn?

✓ Trả lời: Đường 4, Phố Khánh Bình – Phường Ninh Khánh – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thương Mại Khánh Toàn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Thọ

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xây Dựng Vận Tải Và Thương Mại Khánh Toàn?

✓ Trả lời: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

[ad_2]