Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Nam Window

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Nam Window

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Thanh Nam Window
Mã Số Thuế: 2700715857
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 09/256 Ngô Gia Tự – Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 09-10-2014
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-10-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Đinh Văn Nam Đinh Văn Nam
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Nam Window

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Nam Window?

✓ Trả lời: 2700715857

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Nam Window?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Nam Window chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Nam Window?

✓ Trả lời: Số 09/256 Ngô Gia Tự – Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Nam Window là ai?

✓ Trả lời: Đinh Văn Nam Đinh Văn Nam

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Nam Window?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

[ad_2]