Phân xưởng Mộc HTX cổ phần Tương Lai

[ad_1]

Phân xưởng Mộc HTX cổ phần Tương Lai

Tiếng Anh:

Phân xưởng Mộc HTX cổ phần Tương Lai

Phan xuong Moc HTX co phan Tuong Lai
Mã Số Thuế: 2700116927-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 390 – Nguyễn Huệ – Tương Lai – Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 19-02-1998
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-02-1998
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Tràng Nguyễn Đức Tràng
Ngành nghề chính: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

Những câu hỏi liên quan tới Phân xưởng Mộc HTX cổ phần Tương Lai

Mã số thuế của Phân xưởng Mộc HTX cổ phần Tương Lai?

✓ Trả lời: 2700116927-001

Số điện thoại liên hệ Phân xưởng Mộc HTX cổ phần Tương Lai?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phân xưởng Mộc HTX cổ phần Tương Lai chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phân xưởng Mộc HTX cổ phần Tương Lai?

✓ Trả lời: 390 – Nguyễn Huệ – Tương Lai – Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Phân xưởng Mộc HTX cổ phần Tương Lai là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đức Tràng Nguyễn Đức Tràng

Ngành nghề chính của Phân xưởng Mộc HTX cổ phần Tương Lai?

✓ Trả lời: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

[ad_2]