Công Ty TNHH Cuộc Sống Hạnh Phúc Và Du Lịch

[ad_1]

Công Ty TNHH Cuộc Sống Hạnh Phúc Và Du Lịch

Tiếng Anh:

HAPPY LIFE AND TOURISM COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Cuoc Song Hanh Phuc Va Du Lich
Mã Số Thuế: 2700820731
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Đại áng – Xã Ninh Hòa – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 04-04-2016
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-04-2016
Tổng số nhân viên trong công ty: 12
Năm tài chính: 2016
Người đại diện pháp luật: Lê Phúc Thầm Anh
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Cuộc Sống Hạnh Phúc Và Du Lịch

Mã số thuế của Công Ty TNHH Cuộc Sống Hạnh Phúc Và Du Lịch?

✓ Trả lời: 2700820731

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Cuộc Sống Hạnh Phúc Và Du Lịch?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Cuộc Sống Hạnh Phúc Và Du Lịch chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Cuộc Sống Hạnh Phúc Và Du Lịch?

✓ Trả lời: Thôn Đại áng – Xã Ninh Hòa – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Cuộc Sống Hạnh Phúc Và Du Lịch là ai?

✓ Trả lời: Lê Phúc Thầm Anh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Cuộc Sống Hạnh Phúc Và Du Lịch?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]