Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Khu Công Nghiệp Quốc Tế

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Khu Công Nghiệp Quốc Tế

Tiếng Anh:

INTERNATIONAL INDUSTRIAL PARK DEVELOPING INVESTMENT JOINT ST

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Khu Cong Nghiep Quoc Te
Mã Số Thuế: 2700820851
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Phù Long – Xã Gia Vân – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 04-04-2016
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-04-2016
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2016
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Toàn Thắng
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Khu Công Nghiệp Quốc Tế

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Khu Công Nghiệp Quốc Tế?

✓ Trả lời: 2700820851

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Khu Công Nghiệp Quốc Tế?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Khu Công Nghiệp Quốc Tế chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Khu Công Nghiệp Quốc Tế?

✓ Trả lời: Thôn Phù Long – Xã Gia Vân – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Khu Công Nghiệp Quốc Tế là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Toàn Thắng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Khu Công Nghiệp Quốc Tế?

✓ Trả lời: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

[ad_2]