Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Mhc

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Mhc

Tiếng Anh:

MHC., JSC

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien Mhc
Mã Số Thuế: 2700716804
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Quảng Thành – Xã Quảng Lạc – Huyện Nho quan – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 30-10-2014
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Nho quan
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-10-2014
Tổng số nhân viên trong công ty: 15
Năm tài chính: 2014
Người đại diện pháp luật: Mai Mạnh Cường
Ngành nghề chính: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Mhc

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Mhc?

✓ Trả lời: 2700716804

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Mhc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Mhc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Mhc?

✓ Trả lời: Thôn Quảng Thành – Xã Quảng Lạc – Huyện Nho quan – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Mhc là ai?

✓ Trả lời: Mai Mạnh Cường

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Mhc?

✓ Trả lời: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]