Xí nghiệp Sông Đà 805

[ad_1]

Xí nghiệp Sông Đà 805

Xi nghiep Song Da 805
Mã Số Thuế: 0500276454-003
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Hoàng diệu – Thanh bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 17-05-2002
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-03-1996
Tổng số nhân viên trong công ty: 127
Năm tài chính: 2002
Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuấn
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới Xí nghiệp Sông Đà 805

Mã số thuế của Xí nghiệp Sông Đà 805?

✓ Trả lời: 0500276454-003

Số điện thoại liên hệ Xí nghiệp Sông Đà 805?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Xí nghiệp Sông Đà 805 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Xí nghiệp Sông Đà 805?

✓ Trả lời: Đường Hoàng diệu – Thanh bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Xí nghiệp Sông Đà 805 là ai?

✓ Trả lời: Phạm Văn Thuấn

Ngành nghề chính của Xí nghiệp Sông Đà 805?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]