UBND xã Đồng hướng

[ad_1]

UBND xã Đồng hướng

UBND xa Dong huong
Mã Số Thuế: 2700226408
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: xã Đồng hướng – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tiến
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới UBND xã Đồng hướng

Mã số thuế của UBND xã Đồng hướng?

✓ Trả lời: 2700226408

Số điện thoại liên hệ UBND xã Đồng hướng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của UBND xã Đồng hướng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của UBND xã Đồng hướng?

✓ Trả lời: xã Đồng hướng – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của UBND xã Đồng hướng là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Văn Tiến

Ngành nghề chính của UBND xã Đồng hướng?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]