Trạm Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình – Chi Nhánh Công Ty CP Kinh Doanh Than Miền Bắc – Vinacom

[ad_1]

Trạm Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình – Chi Nhánh Công Ty CP Kinh Doanh Than Miền Bắc – Vinacom

Tiếng Anh:

TRạM CHế BIếN Và KINH DOANH THAN NINH BìNH

Tram Che Bien Va Kinh Doanh Than Ninh Binh – Chi Nhanh Cong Ty CP Kinh Doanh Than Mien Bac – Vinacom
Mã Số Thuế: 0100100689-026
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 70, phố Ngọc Xuân – Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 04-01-2012
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 04-01-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Trần Minh Hà Trần Minh Hà
Ngành nghề chính: Sản xuất than cốc

Những câu hỏi liên quan tới Trạm Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình – Chi Nhánh Công Ty CP Kinh Doanh Than Miền Bắc – Vinacom

Mã số thuế của Trạm Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình – Chi Nhánh Công Ty CP Kinh Doanh Than Miền Bắc – Vinacom?

✓ Trả lời: 0100100689-026

Số điện thoại liên hệ Trạm Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình – Chi Nhánh Công Ty CP Kinh Doanh Than Miền Bắc – Vinacom?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trạm Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình – Chi Nhánh Công Ty CP Kinh Doanh Than Miền Bắc – Vinacom chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trạm Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình – Chi Nhánh Công Ty CP Kinh Doanh Than Miền Bắc – Vinacom?

✓ Trả lời: Số 70, phố Ngọc Xuân – Phường Thanh Bình – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Trạm Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình – Chi Nhánh Công Ty CP Kinh Doanh Than Miền Bắc – Vinacom là ai?

✓ Trả lời: Trần Minh Hà Trần Minh Hà

Ngành nghề chính của Trạm Chế Biến Và Kinh Doanh Than Ninh Bình – Chi Nhánh Công Ty CP Kinh Doanh Than Miền Bắc – Vinacom?

✓ Trả lời: Sản xuất than cốc

[ad_2]