Quỹ T.Dụng ND Ninh Thành

[ad_1]

Quỹ T.Dụng ND Ninh Thành

Quy T.Dung ND Ninh Thanh
Mã Số Thuế: 2700226983
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phúc tân – Phúc thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 28-11-1995
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 11
Năm tài chính: 1995
Người đại diện pháp luật: Đỗ Đức Quảng
Ngành nghề chính: Hoạt động trung gian tiền tệ

Những câu hỏi liên quan tới Quỹ T.Dụng ND Ninh Thành

Mã số thuế của Quỹ T.Dụng ND Ninh Thành?

✓ Trả lời: 2700226983

Số điện thoại liên hệ Quỹ T.Dụng ND Ninh Thành?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Quỹ T.Dụng ND Ninh Thành chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Quỹ T.Dụng ND Ninh Thành?

✓ Trả lời: Phúc tân – Phúc thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Quỹ T.Dụng ND Ninh Thành là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Đức Quảng

Ngành nghề chính của Quỹ T.Dụng ND Ninh Thành?

✓ Trả lời: Hoạt động trung gian tiền tệ

[ad_2]