Hợp tác xã điện lực Thượng Kiệm

[ad_1]

Hợp tác xã điện lực Thượng Kiệm

Hop tac xa dien luc Thuong Kiem
Mã Số Thuế: 2700511349
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm Vinh Ngoại, xã Thượng Kiệm – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 22-01-2005
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-01-2005
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 2005
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

Những câu hỏi liên quan tới Hợp tác xã điện lực Thượng Kiệm

Mã số thuế của Hợp tác xã điện lực Thượng Kiệm?

✓ Trả lời: 2700511349

Số điện thoại liên hệ Hợp tác xã điện lực Thượng Kiệm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Hợp tác xã điện lực Thượng Kiệm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã điện lực Thượng Kiệm?

✓ Trả lời: Xóm Vinh Ngoại, xã Thượng Kiệm – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của Hợp tác xã điện lực Thượng Kiệm là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Hợp tác xã điện lực Thượng Kiệm?

✓ Trả lời: Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

[ad_2]