Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh Hưng

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh Hưng

Doanh Nghiep Tu Nhan Thinh Hung
Mã Số Thuế: 2700347995
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Quốc lộ 1A – Xã Gia Xuân – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 25-01-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Gia Viễn
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-01-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bạc Nguyễn Thị Bạc
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh Hưng

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh Hưng?

✓ Trả lời: 2700347995

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh Hưng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh Hưng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh Hưng?

✓ Trả lời: Quốc lộ 1A – Xã Gia Xuân – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh Hưng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Bạc Nguyễn Thị Bạc

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thịnh Hưng?

✓ Trả lời: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

[ad_2]