Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Kinh Đô

[ad_1]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Kinh Đô

Doanh Nghiep Tu Nhan Khach San Kinh Do
Mã Số Thuế: 2700113394
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: SN 18 đường Phan Đình Phùng – Phường Vân Giang – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 24-09-1996
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-09-1996
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 1996
Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Tỵ Đỗ Thanh Tỵ
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Kinh Đô

Mã số thuế của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Kinh Đô?

✓ Trả lời: 2700113394

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Kinh Đô?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Kinh Đô chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Kinh Đô?

✓ Trả lời: SN 18 đường Phan Đình Phùng – Phường Vân Giang – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Kinh Đô là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Thanh Tỵ Đỗ Thanh Tỵ

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Kinh Đô?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]