Doanh Nghiệp TN Xuân Phương Dung

[ad_1]

Doanh Nghiệp TN Xuân Phương Dung

Doanh Nghiep TN Xuan Phuong Dung
Mã Số Thuế: 2700666920
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: SN 9, phố Phúc Thịnh – Phường Phúc Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 26-03-2013
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-03-2013
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2013
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Thu
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Doanh Nghiệp TN Xuân Phương Dung

Mã số thuế của Doanh Nghiệp TN Xuân Phương Dung?

✓ Trả lời: 2700666920

Số điện thoại liên hệ Doanh Nghiệp TN Xuân Phương Dung?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Doanh Nghiệp TN Xuân Phương Dung chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Doanh Nghiệp TN Xuân Phương Dung?

✓ Trả lời: SN 9, phố Phúc Thịnh – Phường Phúc Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Doanh Nghiệp TN Xuân Phương Dung là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Thu

Ngành nghề chính của Doanh Nghiệp TN Xuân Phương Dung?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]