Đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước 47

[ad_1]

Đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước 47

Tiếng Anh:

Đoàn quy hoặch và điều tra tài nguyên nước 47

Doan quy hoach va dieu tra tai nguyen nuoc 47
Mã Số Thuế: 2700271288
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phường trung sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-09-1989
Tổng số nhân viên trong công ty: 51
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Công Nguyễn Văn Độ
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Những câu hỏi liên quan tới Đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước 47

Mã số thuế của Đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước 47?

✓ Trả lời: 2700271288

Số điện thoại liên hệ Đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước 47?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước 47 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước 47?

✓ Trả lời: Phường trung sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước 47 là ai?

✓ Trả lời: Phạm Văn Công Nguyễn Văn Độ

Ngành nghề chính của Đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước 47?

✓ Trả lời: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

[ad_2]