DNTN xây lắp cơ khí Đại Sơn

[ad_1]

DNTN xây lắp cơ khí Đại Sơn

DNTN xay lap co khi Dai Son
Mã Số Thuế: 2700349015
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Ninh Mỹ – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 03-04-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 40
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Trịnh Đào Trọng Trịnh Đào Trọng
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

Những câu hỏi liên quan tới DNTN xây lắp cơ khí Đại Sơn

Mã số thuế của DNTN xây lắp cơ khí Đại Sơn?

✓ Trả lời: 2700349015

Số điện thoại liên hệ DNTN xây lắp cơ khí Đại Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN xây lắp cơ khí Đại Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN xây lắp cơ khí Đại Sơn?

✓ Trả lời: Xã Ninh Mỹ – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của DNTN xây lắp cơ khí Đại Sơn là ai?

✓ Trả lời: Trịnh Đào Trọng Trịnh Đào Trọng

Ngành nghề chính của DNTN xây lắp cơ khí Đại Sơn?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

[ad_2]