DNTN Vàng Bạc Mai Ruby

[ad_1]

DNTN Vàng Bạc Mai Ruby

DNTN Vang Bac Mai Ruby
Mã Số Thuế: 2700948403
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: SN 251B, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 14-11-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-11-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: LÊ BÁ QUÝ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Vàng Bạc Mai Ruby

Mã số thuế của DNTN Vàng Bạc Mai Ruby?

✓ Trả lời: 2700948403

Số điện thoại liên hệ DNTN Vàng Bạc Mai Ruby?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Vàng Bạc Mai Ruby chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Vàng Bạc Mai Ruby?

✓ Trả lời: SN 251B, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của DNTN Vàng Bạc Mai Ruby là ai?

✓ Trả lời: LÊ BÁ QUÝ

Ngành nghề chính của DNTN Vàng Bạc Mai Ruby?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]