DNTN Vận Tải Thủy Trọng Nghĩa

[ad_1]

DNTN Vận Tải Thủy Trọng Nghĩa

DNTN Van Tai Thuy Trong Nghia
Mã Số Thuế: 2700951847
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Xuân Lai, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 28-03-2023

Ngày bắt đầu hoạt động: 28-03-2023

Năm tài chính: 2023
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Vận Tải Thủy Trọng Nghĩa

Mã số thuế của DNTN Vận Tải Thủy Trọng Nghĩa?

✓ Trả lời: 2700951847

Số điện thoại liên hệ DNTN Vận Tải Thủy Trọng Nghĩa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Vận Tải Thủy Trọng Nghĩa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Vận Tải Thủy Trọng Nghĩa?

✓ Trả lời: Thôn Xuân Lai, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của DNTN Vận Tải Thủy Trọng Nghĩa là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Phong

Ngành nghề chính của DNTN Vận Tải Thủy Trọng Nghĩa?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]