DNTN Vận Tải Thủy Mạnh Hùng

[ad_1]

DNTN Vận Tải Thủy Mạnh Hùng

DNTN Van Tai Thuy Manh Hung
Mã Số Thuế: 2700941454
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Nam Điềm Khê, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 17-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: ĐINH VĂN LƯỢNG
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Vận Tải Thủy Mạnh Hùng

Mã số thuế của DNTN Vận Tải Thủy Mạnh Hùng?

✓ Trả lời: 2700941454

Số điện thoại liên hệ DNTN Vận Tải Thủy Mạnh Hùng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Vận Tải Thủy Mạnh Hùng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Vận Tải Thủy Mạnh Hùng?

✓ Trả lời: Thôn Nam Điềm Khê, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của DNTN Vận Tải Thủy Mạnh Hùng là ai?

✓ Trả lời: ĐINH VĂN LƯỢNG

Ngành nghề chính của DNTN Vận Tải Thủy Mạnh Hùng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]