DNTN kinh doanh than mỏ Hoa Hồng

[ad_1]

DNTN kinh doanh than mỏ Hoa Hồng

DNTN kinh doanh than mo Hoa Hong
Mã Số Thuế: 2700144071
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu phố 6 – thi trấn Ninh – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 19-08-1996
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Yên Khánh
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-10-1996
Tổng số nhân viên trong công ty: 7
Năm tài chính: 1996
Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Khánh Phạm Văn Khánh
Ngành nghề chính: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Những câu hỏi liên quan tới DNTN kinh doanh than mỏ Hoa Hồng

Mã số thuế của DNTN kinh doanh than mỏ Hoa Hồng?

✓ Trả lời: 2700144071

Số điện thoại liên hệ DNTN kinh doanh than mỏ Hoa Hồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN kinh doanh than mỏ Hoa Hồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN kinh doanh than mỏ Hoa Hồng?

✓ Trả lời: Khu phố 6 – thi trấn Ninh – Huyện Yên Khánh – Ninh Bình

Giám đốc của DNTN kinh doanh than mỏ Hoa Hồng là ai?

✓ Trả lời: Phạm Văn Khánh Phạm Văn Khánh

Ngành nghề chính của DNTN kinh doanh than mỏ Hoa Hồng?

✓ Trả lời: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

[ad_2]