DNTN Hoàn Đích

[ad_1]

DNTN Hoàn Đích

DNTN Hoan Dich
Mã Số Thuế: 2700348614
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường 10, xã Chính Tâm – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 12-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Kim Sơn
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-03-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Doãn Đích Doãn Đích
Ngành nghề chính: Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Hoàn Đích

Mã số thuế của DNTN Hoàn Đích?

✓ Trả lời: 2700348614

Số điện thoại liên hệ DNTN Hoàn Đích?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Hoàn Đích chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Hoàn Đích?

✓ Trả lời: Đường 10, xã Chính Tâm – Huyện Kim Sơn – Ninh Bình

Giám đốc của DNTN Hoàn Đích là ai?

✓ Trả lời: Doãn Đích Doãn Đích

Ngành nghề chính của DNTN Hoàn Đích?

✓ Trả lời: Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống

[ad_2]