DNTN Autonb

[ad_1]

DNTN Autonb

Tiếng Anh:

PRIVATE ENTERPRISE AUTOCAR

DNTN Autonb
Mã Số Thuế: 2700948749
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Vườn Hoa, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 30-11-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-11-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: PHẠM ĐỨC HOÀ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới DNTN Autonb

Mã số thuế của DNTN Autonb?

✓ Trả lời: 2700948749

Số điện thoại liên hệ DNTN Autonb?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của DNTN Autonb chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của DNTN Autonb?

✓ Trả lời: Thôn Vườn Hoa, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của DNTN Autonb là ai?

✓ Trả lời: PHẠM ĐỨC HOÀ

Ngành nghề chính của DNTN Autonb?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]