Công Ty TNHH Xd Và Tm Hoa Năm

[ad_1]

Công Ty TNHH Xd Và Tm Hoa Năm

Cong Ty TNHH Xd Va Tm Hoa Nam
Mã Số Thuế: 2700950064
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm Long An, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 09-02-2023
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-02-2023
Năm tài chính: 2023
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Xd Và Tm Hoa Năm

Mã số thuế của Công Ty TNHH Xd Và Tm Hoa Năm?

✓ Trả lời: 2700950064

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Xd Và Tm Hoa Năm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Xd Và Tm Hoa Năm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Xd Và Tm Hoa Năm?

✓ Trả lời: Xóm Long An, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Xd Và Tm Hoa Năm là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Hoa

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Xd Và Tm Hoa Năm?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]