Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Hka

[ad_1]

Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Hka

Tiếng Anh:

HKA CONSTRUCTION MATERIALS COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Vat Tu Xay Dung Hka
Mã Số Thuế: 2700947209
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: số 277 đường Vạn Hạnh, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 06-10-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-10-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Vũ Trung Kiên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Hka

Mã số thuế của Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Hka?

✓ Trả lời: 2700947209

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Hka?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Hka chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Hka?

✓ Trả lời: số 277 đường Vạn Hạnh, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Hka là ai?

✓ Trả lời: Vũ Trung Kiên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Vật Tư Xây Dựng Hka?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]