Công Ty TNHH Phương Tâm Ninh Bình

[ad_1]

Công Ty TNHH Phương Tâm Ninh Bình

Cong Ty TNHH Phuong Tam Ninh Binh
Mã Số Thuế: 2700580945
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phố Mỹ Lộ – Thị trấn Thiên Tôn – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 15-09-2010
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-09-2010
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2010
Người đại diện pháp luật: Dương Văn Tâm Dương Văn Tâm
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phương Tâm Ninh Bình

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phương Tâm Ninh Bình?

✓ Trả lời: 2700580945

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phương Tâm Ninh Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phương Tâm Ninh Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phương Tâm Ninh Bình?

✓ Trả lời: Phố Mỹ Lộ – Thị trấn Thiên Tôn – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Phương Tâm Ninh Bình là ai?

✓ Trả lời: Dương Văn Tâm Dương Văn Tâm

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phương Tâm Ninh Bình?

✓ Trả lời: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

[ad_2]