Công ty TNHH Nghĩa Hiệp

[ad_1]

Công ty TNHH Nghĩa Hiệp

Cong ty TNHH Nghia Hiep
Mã Số Thuế: 2700348685
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 4 đường Nam Thành – Phường Phúc Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 21-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-03-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 30
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Đinh Quốc Trịnh Đinh Quốc Trịnh
Ngành nghề chính: Đóng tàu và thuyền

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Nghĩa Hiệp

Mã số thuế của Công ty TNHH Nghĩa Hiệp?

✓ Trả lời: 2700348685

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Nghĩa Hiệp?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Nghĩa Hiệp chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Nghĩa Hiệp?

✓ Trả lời: Số 4 đường Nam Thành – Phường Phúc Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty TNHH Nghĩa Hiệp là ai?

✓ Trả lời: Đinh Quốc Trịnh Đinh Quốc Trịnh

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Nghĩa Hiệp?

✓ Trả lời: Đóng tàu và thuyền

[ad_2]