Công ty TNHH MTV vật tư kim khí Hưng Vượng

[ad_1]

Công ty TNHH MTV vật tư kim khí Hưng Vượng

Cong ty TNHH MTV vat tu kim khi Hung Vuong
Mã Số Thuế: 2700511028
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 556A đường Nguyễn Huệ, Phố Đoàn Kết, Phường Ninh Phong – Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 04-06-2009
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-06-2009
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2009
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vượng Nguyễn Văn Vượng
Ngành nghề chính: Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH MTV vật tư kim khí Hưng Vượng

Mã số thuế của Công ty TNHH MTV vật tư kim khí Hưng Vượng?

✓ Trả lời: 2700511028

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH MTV vật tư kim khí Hưng Vượng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH MTV vật tư kim khí Hưng Vượng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV vật tư kim khí Hưng Vượng?

✓ Trả lời: Số 556A đường Nguyễn Huệ, Phố Đoàn Kết, Phường Ninh Phong – Phường Ninh Phong – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty TNHH MTV vật tư kim khí Hưng Vượng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Vượng Nguyễn Văn Vượng

Ngành nghề chính của Công ty TNHH MTV vật tư kim khí Hưng Vượng?

✓ Trả lời: Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

[ad_2]