Công Ty TNHH MTV Tm Xây Dựng Đức Bình

[ad_1]

Công Ty TNHH MTV Tm Xây Dựng Đức Bình

Cong Ty TNHH MTV Tm Xay Dung Duc Binh
Mã Số Thuế: 2700948876
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Vĩnh Tiến, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 01-12-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-12-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: Lê Đức Bình
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH MTV Tm Xây Dựng Đức Bình

Mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Tm Xây Dựng Đức Bình?

✓ Trả lời: 2700948876

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH MTV Tm Xây Dựng Đức Bình?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH MTV Tm Xây Dựng Đức Bình chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH MTV Tm Xây Dựng Đức Bình?

✓ Trả lời: Thôn Vĩnh Tiến, Xã Ninh Phúc, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH MTV Tm Xây Dựng Đức Bình là ai?

✓ Trả lời: Lê Đức Bình

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH MTV Tm Xây Dựng Đức Bình?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]