Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Phương Đông

[ad_1]

Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Phương Đông

Cong ty TNHH mot thanh vien san xuat va thuong mai Phuong Dong
Mã Số Thuế: 2700348928
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 10 tổ 17 Phường Nam Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 31-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Tam Điệp
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-04-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thơm Phạm Ngọc Thơm
Ngành nghề chính: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Phương Đông

Mã số thuế của Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Phương Đông?

✓ Trả lời: 2700348928

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Phương Đông?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Phương Đông chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Phương Đông?

✓ Trả lời: Số 10 tổ 17 Phường Nam Sơn – Thành phố Tam Điệp – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Phương Đông là ai?

✓ Trả lời: Phạm Ngọc Thơm Phạm Ngọc Thơm

Ngành nghề chính của Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại Phương Đông?

✓ Trả lời: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

[ad_2]