Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Hùng Tâm Chương

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Hùng Tâm Chương

Tiếng Anh:

HTC ., LTD

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien May Mac Hung Tam Chuong
Mã Số Thuế: 2700639148
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Ngoại – Xã Ninh Xuân – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 17-04-2012
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-04-2012
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2012
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chương Nguyễn Văn Chương
Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Hùng Tâm Chương

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Hùng Tâm Chương?

✓ Trả lời: 2700639148

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Hùng Tâm Chương?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Hùng Tâm Chương chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Hùng Tâm Chương?

✓ Trả lời: Thôn Ngoại – Xã Ninh Xuân – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Hùng Tâm Chương là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Chương Nguyễn Văn Chương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên May Mặc Hùng Tâm Chương?

✓ Trả lời: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

[ad_2]