Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Hoàng Long

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Hoàng Long

Tiếng Anh:

HOAPHARCO

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Duoc Pham Hoang Long
Mã Số Thuế: 2700348420
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Tây Thành – Phường Nam Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 10-03-2008
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-03-2008
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2008
Người đại diện pháp luật: Phạm Thị Hạnh Phạm Thị Hạnh
Ngành nghề chính: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Hoàng Long

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Hoàng Long?

✓ Trả lời: 2700348420

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Hoàng Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Hoàng Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Hoàng Long?

✓ Trả lời: Đường Tây Thành – Phường Nam Thành – Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Hoàng Long là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thị Hạnh Phạm Thị Hạnh

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Phẩm Hoàng Long?

✓ Trả lời: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

[ad_2]