Công Ty TNHH Hubfulfill

[ad_1]

Công Ty TNHH Hubfulfill

Tiếng Anh:

HUBFULFILL COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Hubfulfill
Mã Số Thuế: 2700952417
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xóm 14, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 14-04-2023

Ngày bắt đầu hoạt động: 14-04-2023

Năm tài chính: 2023
Người đại diện pháp luật: Phạm Văn Phong
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Hubfulfill

Mã số thuế của Công Ty TNHH Hubfulfill?

✓ Trả lời: 2700952417

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Hubfulfill?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Hubfulfill chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Hubfulfill?

✓ Trả lời: Xóm 14, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Hubfulfill là ai?

✓ Trả lời: Phạm Văn Phong

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Hubfulfill?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]