Công Ty TNHH Đá Tâm Nguyện

[ad_1]

Công Ty TNHH Đá Tâm Nguyện

Tiếng Anh:

PRAYER STONE COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Da Tam Nguyen
Mã Số Thuế: 2700952093
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 561 Đường Nguyễn Huệ, Phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 05-04-2023

Ngày bắt đầu hoạt động: 05-04-2023

Năm tài chính: 2023
Người đại diện pháp luật: Phạm Trung Kiên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Đá Tâm Nguyện

Mã số thuế của Công Ty TNHH Đá Tâm Nguyện?

✓ Trả lời: 2700952093

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Đá Tâm Nguyện?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Đá Tâm Nguyện chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Đá Tâm Nguyện?

✓ Trả lời: Số 561 Đường Nguyễn Huệ, Phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH Đá Tâm Nguyện là ai?

✓ Trả lời: Phạm Trung Kiên

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Đá Tâm Nguyện?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]