Công ty TNHH Anh Dũng

[ad_1]

Công ty TNHH Anh Dũng

Cong ty TNHH Anh Dung
Mã Số Thuế: 2700283678
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Văn Lâm, Ninh Hải – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 07-06-2005
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Hoa Lư
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-08-2005
Tổng số nhân viên trong công ty: 5
Năm tài chính: 2005
Người đại diện pháp luật: Chu Văn Dâng Chu Văn Dâng
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú

Những câu hỏi liên quan tới Công ty TNHH Anh Dũng

Mã số thuế của Công ty TNHH Anh Dũng?

✓ Trả lời: 2700283678

Số điện thoại liên hệ Công ty TNHH Anh Dũng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công ty TNHH Anh Dũng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Anh Dũng?

✓ Trả lời: Văn Lâm, Ninh Hải – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

Giám đốc của Công ty TNHH Anh Dũng là ai?

✓ Trả lời: Chu Văn Dâng Chu Văn Dâng

Ngành nghề chính của Công ty TNHH Anh Dũng?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú

[ad_2]