Công Ty TNHH An Phước 229

[ad_1]

Công Ty TNHH An Phước 229

Cong Ty TNHH An Phuoc 229
Mã Số Thuế: 2700946780
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường 477, Thôn Phúc Sơn, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 21-09-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-09-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp luật: TRẦN BÙI NGỌC ANH
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH An Phước 229

Mã số thuế của Công Ty TNHH An Phước 229?

✓ Trả lời: 2700946780

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH An Phước 229?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH An Phước 229 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH An Phước 229?

✓ Trả lời: Đường 477, Thôn Phúc Sơn, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH An Phước 229 là ai?

✓ Trả lời: TRẦN BÙI NGỌC ANH

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH An Phước 229?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]