Công Ty TNHH 1 Thành Viên Ngân Khánh Anh

[ad_1]

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Ngân Khánh Anh

Cong Ty TNHH 1 Thanh Vien Ngan Khanh Anh
Mã Số Thuế: 2700952209
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 589, đường Hải Thượng Lãn Ông, thôn Phúc Sơn 1, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 07-04-2023

Ngày bắt đầu hoạt động: 07-04-2023

Năm tài chính: 2023
Người đại diện pháp luật: Lã Thúy An
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH 1 Thành Viên Ngân Khánh Anh

Mã số thuế của Công Ty TNHH 1 Thành Viên Ngân Khánh Anh?

✓ Trả lời: 2700952209

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH 1 Thành Viên Ngân Khánh Anh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH 1 Thành Viên Ngân Khánh Anh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH 1 Thành Viên Ngân Khánh Anh?

✓ Trả lời: Số 589, đường Hải Thượng Lãn Ông, thôn Phúc Sơn 1, Xã Ninh Tiến, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty TNHH 1 Thành Viên Ngân Khánh Anh là ai?

✓ Trả lời: Lã Thúy An

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH 1 Thành Viên Ngân Khánh Anh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]