Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cung ứng Lao Động Quốc Tế

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cung ứng Lao Động Quốc Tế

Tiếng Anh:

NIBELC

Cong Ty Co Phan Xay Dung Va Cung ung Lao Dong Quoc Te
Mã Số Thuế: 2700186378
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình � Hà Nội – Xã Gia Trấn – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình
Ngày cấp GPKD: 20-09-2005
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Ninh Bình
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-09-2005
Tổng số nhân viên trong công ty: 900
Năm tài chính: 2005
Người đại diện pháp luật: Phạm Thành Lâm Phạm Thành Lâm
Ngành nghề chính: Cung ứng và quản lý nguồn lao động

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cung ứng Lao Động Quốc Tế

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cung ứng Lao Động Quốc Tế?

✓ Trả lời: 2700186378

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cung ứng Lao Động Quốc Tế?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cung ứng Lao Động Quốc Tế chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cung ứng Lao Động Quốc Tế?

✓ Trả lời: Quốc lộ 1A, km 10 Ninh Bình � Hà Nội – Xã Gia Trấn – Huyện Gia Viễn – Ninh Bình

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cung ứng Lao Động Quốc Tế là ai?

✓ Trả lời: Phạm Thành Lâm Phạm Thành Lâm

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cung ứng Lao Động Quốc Tế?

✓ Trả lời: Cung ứng và quản lý nguồn lao động

[ad_2]